Letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej

Letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej jest prowadzona w Cieszynie – starym mieście położonym u stóp gór Beskidów, na granicy polsko-czeskiej, 70 km na południe od Katowic. Kurs odbywa się w kampusie Uniwersytetu Śląskiego. Letnia szkoła trwa od 1 do 29 sierpnia 2021. Dniem przyjazdu jest 31.07.2021.

Godzina lekcyjna trwa 45 min. W dni wolne (soboty, niedziele, święta) jest organizowany program kulturalny i wycieczki.

Program

Program letniej szkoły obejmuje: 

 • kurs języka polskiego
 • seminarium „Wiedza o Polsce”
 • program kulturalny
 • wycieczki
 • rekreację.

Kurs języka polskiego

Kurs języka polskiego rozpoczyna się testem kwalifikacyjnym, który decyduje o przynależności studenta do danej grupy językowej. Kurs kończy się testem sprawdzającym osiągnięte wyniki. Uczestnictwo w kursie językowym i zaliczenie testu jest poświadczone odpowiednim świadectwem. Szkoła przyznaje również punkty kredytowe za udział w kursie.

Program kursu językowego obejmuje:

 • intensywną naukę języka polskiego: 4 godziny lekcyjne dziennie, czyli 80 godzin lekcyjnych, 
 • konsultacje językowe: 1 godzina lekcyjna dziennie, czyli 20 godzin,
 • uczestnictwo w grach i zabawach językowych: 20 godzin.

Zajęcia dodatkowe (konwersacje, czytanie i pisanie, wymowa oraz gramatyka) to doskonalenie znajomości języka zgodnie z indywidualnymi potrzebami i zainteresowaniami. Studenci letniej szkoły uczą się również języka polskiego, biorąc udział w grach i zabawach językowych, w teatrzykach szkolnych, w turnieju tłumaczy i w redagowaniu czasopisma letniej szkoły, które ukazuje się cztery razy w ciągu całego kursu. Dodatkowym elementem jest konkurs językowy „Sprawdzian z polskiego”, w którym wybiera się Cudzoziemskiego Mistrza Języka Polskiego. W kwizie biorą udział także uczestnicy z innych zaprzyjaźnionych szkół języka polskiego dla cudzoziemców w Polsce.

Seminarium „Wiedza o Polsce”

Seminarium „Wiedza o Polsce” to seria popołudniowych wykładów i konwersatoriów, którym towarzyszą programy kulturalne i spotkania. W ramach seminarium realizowane są dwa programy:

 • program popularny
 • program akademicki.

Program popularny

Program popularny jest przeznaczony dla osób, które dopiero chcą poznać kulturę, historię i czasy współczesne Polski oraz dla uczestników, którzy nie są studentami slawistyk lub polonistyk. Zajęcia w tym programie to 16 tematów zaprezentowanych w języku angielskim i polskim (do wyboru).

Program akademicki

Program akademicki jest przeznaczony dla studentów slawistyk i polonistyk oraz osób, które pragną studiować wybrane, specjalistyczne zagadnienia z języka polskiego, z kultury, historii i współczesnych zagadnień społeczno-politycznych Polski. Zajęcia w tym programie (32 tematy) są prowadzone w języku polskim.

Uczestnictwo w seminarium „Wiedza o Polsce” i zaliczenie poszczególnych tematów jest poświadczone odpowiednim świadectwem, które daje możliwość starania się o punkty kredytowe.

Program kulturalny

Program kulturalny obejmuje:

 • pokazy filmowe na dużym ekranie,
 • pokazy filmowe na wideo (na życzenie uczestników i w ramach seminarium „Wiedza o Polsce”),
 • spotkania muzyczne i koncerty (polska muzyka dawna, klasyczna, ludowa, tańce polskie, współczesna polska muzyka młodzieżowa),
 • zwiedzanie muzeów i galerii,
 • spotkania ze znanymi Polakami (politycy, dziennikarze, artyści, pisarze).

Program turystyczny

Program turystyczny obejmuje:

 • zwiedzanie Cieszyna,
 • wycieczki (np. Oświęcim, Górny Śląsk, Beskidy, Kraków, Pszczyna, Jura Krakowsko-Częstochowska).

Rekreacja

Studenci mogą korzystać z sali gimnastycznej i siłowni, które znajdują się na terenie kampusu. W mieście jest basen pływacki i korty tenisowe.

Zakwaterowanie

Studenci mieszkają w domu studenckim w dwuosobowych pokojach (z łazienką i kuchnią dla dwu pokojów) wyposażonych w pościel i ręczniki. Zakwaterowanie w jednoosobowym pokoju jest możliwe po uprzedniej rezerwacji i dodatkowej opłacie, jeśli są miejsca wolne. Dopłata do jednoosobowego pokoju wynosi 150 euro.

Na terenie kampusu jest kawiarnia i klub.

Dojazd

Wyżywienie

Uczestnicy mają zapewnione trzy posiłki dziennie w studenckiej restauracji. Zapewniamy dania wegetariańskie oraz dostosowane do diet.

Lektorzy

Koszt kursu

Cena kursu wynosi 910 euro. Koszt uczestnictwa w letniej szkole obejmuje opłatę za kurs językowy, seminarium „Wiedza o Polsce”, program kulturalny, wycieczki, rekreację na terenie kampusu, zakwaterowanie w dwuosobowym pokoju i wyżywienie w restauracji studenckiej oraz podręcznik.

Studenci, którzy posiadają legitymację ISIC, mogą skorzystać z 10% zniżki. Prosimy o wcześniejsze przesłanie kserokopii legitymacji ISIC faksem lub e-mailem.

Zasady uczestnictwa

W kursie może uczestniczyć osoba, która w dniu rozpoczęcia kursu ukończyła 18 lat. Aby uczestniczyć w kursie, należy wypełnić deklarację uczestnictwa w kursie i przesłać ją na adres Szkoły. Termin składania deklaracji upływa 31 maja 2021 r.

Kiedy Szkoła potwierdzi przyjęcie deklaracji, należy wpłacić na konto Szkoły opłatę za kurs, a dowód wpłaty przesłać na adres Szkoły najpóźniej do 30 czerwca 2021 r. Po otrzymaniu dowodu wpłaty Szkoła przesyła zaproszenie i program kursu.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu zgłoszenia decyduje termin przesłania deklaracji uczestnictwa w kursie. Szkoła nie oferuje stypendiów, dysponuje kilkoma zniżkami w opłacie za kurs. Indywidualne prośby rozpatrywane są przez Dyrekcję Szkoły. Studenci z krajów członkowskich Unii Europejskiej powinni posiadać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, studenci spoza Unii Europejskiej powinni wykupić ubezpieczenie zdrowotne w swoim kraju.

Jeśli uczestnik odwoła swoje uczestnictwo w kursie do 20 lipca, Szkoła zwraca wniesioną opłatę, potrącając 50 euro wadium. W innych przypadkach Szkoła nie zwraca opłaty za kurs.

Bliższych informacji udziela Biuro Szkoły.

 

Deklaracja (DOC) Deklaracja (PDF)
Application (DOC) Application (PDF)

 


Konto bankowe

34 1050 1214 1000 0007 0131 0369

ING BANK ŚLĄSKI
IBAN: PL34
SWIFT: INGBPLPW
Sort code: 10501214
VII O/KATOWICE, POLAND,
Szkoła Języka i Kultury Polskiej

 

 

Accessibility