Konferencja metodyczna w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Katowicach

6 czerwca 2022 roku odbyła się zorganizowana przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Katowicach konferencja metodyczna poświęcona nauczaniu języka polskiego jako obcego i pracy z uczniami z doświadczeniem migracji, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy po 24 lutego 2022 roku trafili do polskich szkół.

Podczas konferencji nauczyciele reprezentujący różne przedmioty szkolne mogli wysłuchać trzech wystąpień. Dr hab. Aleksandra Achtelik, prof. UŚ opowiedziała o sposobach efektywnego nauczania słownictwa, dr Anna Guzy pokazała różne sposoby nauczania czytania i pisania cudzoziemców, dr Agnieszka Tambor z kolei poświęciła swój wykład językowi edukacji szkolnej i temu, jak efektownie i efektywnie zaangażować cudzoziemca we wszystkie przedmioty szkolne i jak uczyć polskiego na innych lekcjach. 

Zaprezentowane treści zawierały szeroki wachlarz wskazówek, zaleceń metodycznych oraz poruszały wiele aspektów z różnych dziedzin, których wspólnym mianownikiem jest nauczanie języka polskiego jako obcego. Każdy z uczestników mógł znaleźć interesujące zagadnienia. 

Tematy poruszone podczas konferencji można także zgłębić tu:

Słownictwo specjalistyczne (w tym język edukacji szkolnej, akademickiej i język odmian zawodowych)

Jak czytać po polsku z cudzoziemcami

Accessibility