VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Literatura polska w świecie. Polska literatura non fiction – perspektywa nadawcy i odbiorcy”

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Literatura polska w świecie. Polska literatura non fiction – perspektywa nadawcy i odbiorcy”, Uniwersytet Śląski, platforma ZOOM

Strona wydarzenia: https://www.sjikp.us.edu.pl/pl/projekty/konferencje/literatura-polska-w-swiecie/

Program wydarzenia: można znaleźć na stronie i na Facebooku (poniżej pdf z aktywnymi linkami, należy wybrać tytuł referatu, aby przejść do spotkania).

Link do spotkania: https://us06web.zoom.us/j/82652274050?pwd=elh6NDdmeEx6Vll1STA1TlBNbjB6UT09

Wydział Humanistyczny oraz Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego organizują międzynarodową konferencję Literatura polska w świecie. Polska literatura non fiction – perspektywa nadawcy i odbiorcy”. Tegoroczne spotkanie jest kontynuacją tradycji rozpoczętej w 2005 roku.

Konferencja odbędzie się w formie zdalnej w dniach 17 i 18 listopada 2022 roku.  Pierwszy dzień obrad rozpocznie panel dyskusyjny z udziałem wybitnych polskich i zagranicznych polonistów, tłumaczy, wykładowców akademickich, którzy zajmują się recepcją literatury polskiej poza granicami Polski. Wystąpienia konferencyjne pierwszego dnia skupią się wokół takich zagadnień jak topografia miejsc i analiz (auto)biografii jako gatunku non fiction.

Drugi dzień będzie poświęcony tematyce reportażowej, wspomnieniom, migracjom, esejom oraz powieści kryminalnej z perspektywy nadawcy i obiorcy, również tego zewnętrznego kulturowo.

Do udziału w konferencji – jako słuchaczy i dyskutantów – zapraszamy wszystkich zainteresowanych poruszaną podczas konferencji tematyką: badaczy teorii i historii literatury, humanistyki zaangażowanej, (glotto)dydaktyków polonistycznych, językoznawców oraz kulturoznawców. Zapraszamy twórców, krytyków i czytelników, studentów i doktorantów.

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie organizatorów https://www.sjikp.us.edu.pl/pl/projekty/konferencje/literatura-polska-w-swiecie/oraz na wydarzeniu na Facebooku https://www.facebook.com/events/522789485963665.

INTERAKTYWNY PROGRAM

Accessibility