Warsztaty w ramach programu CEEPUS

W dniach od 10 do 30 października 2022 r. odbyły się organizowane przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ warsztaty w ramach programu CEEPUS. W tegorocznej edycji wzięło udział 17 osób: ze Słowenii, z Węgier, Chorwacji, Serbii, Rumunii i Bułgarii.

Regularne zajęcia lektoratowe odbywały się od poniedziałku do piątku i obejmowały zagadnienia związane m.in. z polską literaturą, ekologią i sposobami ochrony środowiska, redakcji tekstu i błędów w zakresie poprawności gramatycznej, ortograficznej i interpunkcyjnej, autoprezentacji, idiomatyki i frazeologii, zaś popołudniami dla uczestników przygotowany został program kulturalny, w czasie którego mogli poszerzać swoją znajomość języka polskiego jako obcego, ale także poznać wybrane elementy związane z polską kulturą, obyczajami i tradycjami. Studenci mieli okazję zintegrować się ze studentami Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (kierunki: międzynarodowe studia polskie oraz filologia polska), udali się także na wyjazdy terenowe (Nikiszowiec, Park Śląski w Chorzowie, Muzeum Śląskie, Biblioteka Śląska).

Poszczególne działania objęte programem pozwoliły uczestnikom rozwinąć umiejętności posługiwania się językiem polskim oraz pogłębić wiedzę o Polsce i polskiej kulturze – w ten sposób używanie języka polskiego zostało dodatkowo sfunkcjonalizowane, a w przyszłości stanie się kluczem do uczestnictwa w polskiej kulturze i w codziennym życiu.

Accessibility