Z językiem i kulturą polską za pan brat – projekt na półmetku pandemii

14-07-2020

Półmetek projektu finansowanego ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach programu Promocja Języka Polskiego „Z językiem i kulturą polską za pan brat – budowanie pozytywnego obrazu Polski na Słowacji, wzmocnienie słowackich studiów polonoznawczych” to dla wszystkich duże wyzwanie. Celem projektu jest budowanie pozytywnego obrazu Polski na Słowacji oraz wzmocnienie słowackich studiów polonoznawczych. Do Bańskiej Bystrzycy i do Bratysławy mieli być kierowani specjaliści z dziedziny językoznawstwa oraz kulturoznawstwa, by wraz z zespołami lokalnych polonistów i studentów przeprowadzać warsztaty poszerzające kompetencje językowe studentów i treningi przekładoznawcze. Plany te runęły w gruzach z powodu pandemii. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu osób biorących udział w projekcie póki co przebiega on bez przeszkód – choć zdalnie. Przed wybuchem pandemii udało się przeprowadzić dosłownie kilka spotkań bezpośrednich ze studentami. Na pamiątkę tych wizyt studyjnych pozostały filmy, relacje i zdjęcia.

Od marca projekt jest z powodzeniem realizowany zdalnie i to w ten sposób uczestnicy projektu zajmują się wybranymi aspektami kultury polskiej, które mają wpływ na komunikację (np. tabu, mitologizacja, odwołania historyczne, realia). W projekt zostali włączeni pracownicy wszystkich biorących udział w projekcie uczelni oraz polscy studenci slawistyki, międzynarodowych studiów polskich i komunikacji promocyjnej i kryzysowej, którzy równolegle ze słowackimi kolegami opracowują zagadnienia kulturowo-językowe. Mamy nadzieję, że uda się zakończyć projekt wirtualnym, jesiennym spotkaniem, podczas którego studenci podsumują zdobytą wiedzę. Efektem końcowym projektu są prezentacje pokazujące różnorodne aspekty i wizerunki Polski i Słowacji oraz miniprzewodnik polsko-słowacki.
 
Tu znajdziesz:
Link do strony projektu: https://www.sjikp.us.edu.pl/pl/projekty/z-jezykiem-i-kultura-polska-za-pan-brat
Link do playlisty z materiałami na YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PL8Hn328mNyeP3vqxXRLYreAwmc3nAgVHj