Kultura polska. Silva rerum

Red. Cudak Romuald, Tambor Jolanta

Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”
Katowice 2002

Przewodnik po polskiej kulturze i tradycji. 12 rozdziałów napisanych przez naukowców Uniwersytetu Śląskiego to analiza różnych aspektów polskiej kultury – od języka, literatury, filmu i dramatu, przez kalendarz polskich świąt, tradycje religijne, historię polskich Żydów, po kulturę młodzieżową czy dzieje emigracji. Książka zawiera także słownik ułatwiający zrozumienie pojęć i symboli żywo funkcjonujących w polskiej kulturze.

OKŁADKA

Strony tytułowe

Autorzy haseł

SPIS TREŚCI

ROMUALD CUDAK: Współczesny kalendarz polski. Święta, uroczystości i obyczaje
JOLANTA TAMBOR: Język polski. Charakterystyka
ALDONA SKUDRZYKOWA: Współczesny język polski mówiony i pisany
PIOTR WILCZEK: Kultura szlachecka w Polsce
EWA KOSOWSKA: Kultura polska. Korzenie współczesności
ROMUALD CUDAK: Religijność i kultura religijna we współczesnej Polsce
TOMASZ STĘPIEŃ: Kultura młodzieżowa w Polsce
MAREK PYTASZ: Emigracje polskie
TADEUSZ SŁAWEK: Swojskie i obce. Tradycja i awangarda w literaturze
EWA WĄCHOCKA: Polski teatr współczesny: tradycja i awangarda
TADEUSZ MICZKA: Mitologia ojczyzny i kompleksy narodowe w polskim filmie fabularnym
MAREK PYTASZ: Żydzi w Polsce

Podstawowa bibliografia

Accessibility