Adaptacje III. Implementacje, konwergencje, dziedziczenie. Biblioteka Postscriptum Polonistycznego. Tom 7.

Red. Hajduk-Gawron Wioletta, Pospiszil Karolina

Wydawnictwo Gnome
Katowice 2018

 
 

Odbywające się od 2012 roku spotkania naukowe pod wspólnym tytułem Adaptacje, zainicjowane przez Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich Uniwersytetu Śląskiego, a współorganizowane przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej oraz Katedrę Literatury Porównawczej, przerodziły się w rozważania na temat teorii i praktyki szeroko rozumianej adaptacji. (więcej…)

SPIS TREŚCI:

ADAPTACJE/IMPLEMENTACJE
ZBIGNIEW KADŁUBEK: Rzymski model adaptacyjny. Miniatura myślowa
EWA DRAB: Polskie korzenie w Wybranej Naomi Novik, czyli adaptacja słowiańskich baśni i polskiej kultury w literaturze fantasy
ANNA DEPTA: Adaptacje filmowe polskich powieści kryminalnych na przykładzie twórczości Zygmunta Miłoszowskiego
TOMASZ GĘSINA: Topografia przemieszczeń. Miejsca (u)tracone i (od)zyskane w Niebku Brygidy Helbig
TOMASZ KACZMAREK: Śmierć na gruszy Witolda Wandurskiego, czyli polska wersja teatru ekspresjonistycznego
MAŁGORZATA ANDRZEJCZAK-NOWARA: Wesele na podstawie „Wesela” z Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu – recykling czy adaptacja 
BOGUSŁAWA BODZIOCH-BRYŁA: Nowomedialne transpozycje pamięci historycznej w wideoklipowej poezji Katarzyny Giełżyńskiej oraz cyfrowych utworach Leszka Onaka
AGNIESZKA TAMBOR: Adaptacja kontekstu kulturowo-historycznego w tłumaczeniu tytułów filmowych
MICHAŁ KAMIŃSKI: Pogodzony z historią. Recepcja i adaptacja sędziego Mieczysława Widaja

KONWERGENCJE
JACEK PONIEDZIAŁEK: Perenialistyczna teoria narodu Benedykta Zientary
LOIODICE ADRIANA: Arboresze we Włoszech – tożsamość etniczna grupy
OLGA PAVLIUK (PAVLUK): Wybrane kryteria subiektywnej identyfikacji etnicznej na przykładzie Polonii obwodu zaporoskiego
KRYSTIAN WĘGRZYNEK: Maszyna do życia? Ślązak w dialektyce pana i niewolnika

DZIEDZICZENIE
MARIA DZIAŁO: Nowe życie starych skrzyń. Wyniki badań terenowych nad skrzyniami i kuframi wiannymi z pogranicza Lubelszczyzny i Podkarpacia
ANETA GŁOWACKA: Biała siła, czarna pamięć – teatr jako pole walki o pamięć
BOŻENA TARAN: Sztuka kina jako wizualne medium pamięci o wojnie: Chorwacja, Bośnia i Hercegowina (1991–1995)
KAROLINA POSPISZIL: Mały naród, małe dziedzictwo? Česká otázka w eseistyce XX i XXI wieku (wybrane przykłady)