Adaptacje I. Język – Literatura – Sztuka. Biblioteka „Postscriptum Polonistycznego”. Tom 3.

Red. Hajduk-Gawron Wioletta, Madeja Agnieszka

Wydawnictwo Gnome
Katowice 2013

 
 

Tom zawiera teksty, które zostały wygłoszone 3-4 grudnia 2013 roku podczas konferencji Adaptacje I. Zebrane artykuły koncentrują się wokół adaptacji rozumianych jako mechanizmy przekształcania i przystosowania oraz jako efekty tych procesów. Adaptacje odgrywają szczególnie ważną rolę we współczesnej komunikacji społecznej, jak również w kulturze i jej partykularnych obszarach.

SPIS TREŚCI:

ZAGADNIENIA OGÓLNE
DANUTA OSTASZEWSKA, EWA SŁAWKOWA: Pojęcie adaptacja w przestrzeni różnych dyskursów. Od etymologii do współczesnych użyć terminu
DOBROSŁAWA WĘŻOWICZ-ZIÓŁKOWSKA, WOJCIECH BORKOWSKI: Kultura jako adaptacja. Kultura w paradygmacie przyrodoznawstwa

LITERATURA
KALINA BAHNEVA: Dramat Antygona w Nowym Jorku Janusza Głowackiego. Aspekty adaptacji
MONIKA ŁADOŃ: „Zawał jako przymiarka”. Listy do Eumenid Mirona Białoszewskiego
KATARZYNA MULET: Autopsychoterapia w emigracyjnej poezji Stanisława Barańczaka
EWA NOFIKOW: Między językami, między głosami. O poems Andrzeja Sosnowskiego
BEATA ŚNIECIKOWSKA: Polskie haiku intertekstualne
JAGODA WIERZEJSKA: Figury adaptacji do życia w obcej przestrzeni w prozie polskiej powstałej po 1989 roku

JĘZYK
ALEKSANDRA JANOWSKA: Adaptacje nowych pojęć i ich konsekwencje leksykalne
AŁŁA KRAWCZUK: „Pogranicza” polsko-ukraińskie. Co zbliża i co oddala polską grzeczność językową w kraju i na Ukrainie
MARCIN MACIOŁEK: Adaptacja terminów informatycznych w języku ogólnym i stylu artystycznym

TEATR I OPERA
IWONA PUCHALSKA: Realizacje operowe – między inscenizacją a adaptacją
EWA WĄCHOCKA: Irlandzki mit i teatr nō w dramatach Williama Butlera Yeatsa
MAŁGORZATA WIELGOSZ: Bunraku, opera pekińska czy teatr cieni w polskim wydaniu. O adaptacjach dalekowschodnich gatunków teatralnych

KINO
JOANNA ALEKSANDROWICZ: Malarskie adaptacje w kinie hiszpańskim
SŁAWOMIR BOBOWSKI: Adaptować, czyli zarabiać i indoktrynować. O słynnym Ostatnim Mohikaninie Jamesa Fenimore’a Coopera i jego licznych adaptacjach filmowych
MAGDALENA KEMPNA-PIENIĄŻEK: Neo-noir jako obszar transkulturowych adaptacji
ADAM REGIEWICZ: Sarah Young i nagie miecze, czyli jak pornografia adaptuje średniowiecze
MAŁGORZATA SOKALSKA: Inkarnacje lorda Rutvena. Adaptacje i transformacje mitu wampirycznego
AGNIESZKA TAMBOR: Przekład filmowy jako rodzaj adaptacji tekstów kultury

EDUKACJA
JUSTYNA BUDZIK: Film w edukacji – różne praktyki adaptacyjne. Artystyczny plakat filmowy jako paratekst filmu
ALDONA FOJKIS: Procesy percepcyjne osób niepełnosprawnych wobec możliwości adaptacji w środowisku
WIOLETTA HAJDUK-GAWRON: Arcydzieła literatury polskiej w praktyce glottodydaktycznej. Zaadaptować czytelnika i tekst
JERZY KOWALEWSKI: Adaptacja krajowej metodyki nauczania języka polskiego do potrzeb dydaktycznych edukacji polonistycznej za granicą
BARBARA MORCINEK-ABRAMCZYK: Adaptacja kodu pozawerbalnego w akwizycji języka polskiego jako obcego
IZABELA NOWAK: Sprawność bilingwalna i bikulturowa – przejaw adaptacji czy separacji? Inklinacje glottodydaktyczne
MAŁGORZATA WÓJCIK-DUDEK: Szkoła adaptacji – o czytaniu na lekcjach języka polskiego

PRZEKŁAD
ZORIANA BUŃ: Ukraińskie adaptacje poezji Herberta
YINAN LI: Adaptacje tytułów dzieł literatury polskiej w przekładach na język chiński: problemy i strategia