Literatura polska w świecie. Tom VII. Reportaż w świecie. Światowość reportażu

Red. Frukacz Katarzyna

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Katowice 2019

 

 

 

 

 

 

Analizując odmienne tradycje dziennikarstwa literackiego w różnych kręgach kulturowych, amerykański komunikolog i medioznawca John C. Hartsock określił reportaż jako gatunek z jednej strony odzwierciedlający specyfikę obszaru, na którym występuje, z drugiej natomiast – w dużej mierze kosmopolityczny i przekraczający granice narodowe. Właśnie ten dualizm i wynikające z niego niuanse – estetyczne, klasyfikacyjne, tożsamościowe, społeczne – wyznaczają tematykę niniejszej publikacji, lokującej tytułową konwencję gatunkową w kontekście procesów globalnej cyrkulacji i recepcji literatury faktu oraz szerzej pojętych mechanizmów cywilizacyjnych ery współczesnej. Z zamieszczonych w tomie artykułów polskich i zagranicznych badaczy wyłania się obraz reportażu jako fenomenu zarazem obecnego w świecie i światowego, narodowego i transnarodowego – będącego przedmiotem międzykulturowych i interdyskursywnech odczytań, lecz jednocześnie formą rezonującą z tendencjami pokrewnymi Baumanowskim metaforom „upłynnienia”, „odkotwiczenia” i „wtórnej barbaryzacji” dzisiejszej rzeczywistości. (więcej…)

SPIS TREŚCI:

Słowo wstępne

I. REPORTAŻ W ŚWIECIE

CYRKULACJE REPORTAŻU
LIDIA TANUSZEWSKA: Odbiór reportażu literackiego w przekładzie na język macedoński
CRISTINA GODUN: Echa polskiej szkoły reportażu w Rumunii po 1989 roku
OŁESIA NACHLIK: „Terytorium zaufania” – polski dyskurs wokół reportażu ukraińskiego oraz ukraińska recepcja reportażu polskiego jako wskaźniki zmian w polsko-ukraińskiem dialogu kulturowym XXI wieku
GRZEGORZ CZERWIŃSKI: „Reportaż literacki” w Rosji i w Polsce. Kilka uwag nie tylko genologii
MAGDALENA BALOGH: Reportaż i okolice: tradycje i związki dwóch pogranicznych gatunków w literaturze węgierskiej

EMIGRACJE (W) REPORTAŻU
MAŁGORZATA ANNA PACKALEN PARKMAN: Dążenie do prawdy czy utrwalanie mitów? O Szwecji z bliska i z daleka
KATARZYNA FRUKACZ: Szwedzki Polak – polski Szwed. Maciej Zaremba Bielawski wobec polskości i polskiej szkoły reportażu
ANNA MUSIALIK-CHMIEL: Śni mi się po polsku – motywy emigracyjne w reportażu radiowym

II. ŚWIATOWOŚĆ REPORTAŻU

PRZYSZŁE I DZISIEJSZE. REPORTAŻ W DOBIE KRYZYSÓW
AGNIESZKA NĘCKA: (Bez)silność wobec Historii. O Wyspie węży Małgorzaty Szejnert
MARINA ILIE: Miejsca „nie-zamieszkalności” w świecie obozów koncentracyjnych (na przykładzie reportażu Farby wodne Lidii Ostałowskiej)
EDYTA ŻYREK-HORODYSKA: Tropy pamięci. Reportażowe narracje o wojnie na Bałkanach w ujęciu komparatystycznym
PIOTR JAKUBOWSKI: Reporter jako towarzysz i jako świadek – literatura non-fiction wobec tak zwanego kryzysu uchodźczego
ANNA POMIANKOWSKA-GABAR: Dalekie i bliskie: polscy reporterzy o problemach współczesnego świata

SWOJE I OBCE. REPORTAŻ W INTERFERENCJACH
MONIKA WISZNIOWSKA: Współczesny polski reportaż literacki wobec Inności
MARGRETA GRIGOROWA: Polski Beduin i Polak-Indianin – konstrukcje i dekonstrukcje Kazimierza Nowaka i Dariusza Rosiaka
ANDRZEJ KALISZEWSKI: Polski reportaż gonzo na tle historii i teorii podgatunku

ODLEGŁE I NIEDALEKIE. REPORTAŻ W POPRZEK DYSKURSÓW
IDA JAHNKE: „Aktualność jako dzieło sztuki”. Debory Vogel koncepcja literatury faktu
PRZEMYSŁAW PIETRZAK: Od powieści w odcinku do reportażu prasowego – kompozycja, kontekst, funkcja
ANNA DEPTA: Dom żółwia. Zanzibar Małgorzaty Szejnert. Między opowieścią geohistoryczną a reportażem historiograficzno-entograficznem
MAGDALENA OCHWAT: Reportaż w świecie szkoły
ANNA SZUMIEC: Wokół pozy podróżniczej Tomasza Różyckiego. Tomi. Notatki z miejsca postoju