Literatura polska w świecie. Tom III. Obecności

Red. Cudak Romuald

Wydawnictwo Gnome
Katowice 2010

 

 

Literatura nie istnieje inaczej jako wśród czytelników. Dlatego też jeden z najistotniejszych obszarów badań nad literaturą należałoby uznać jej recepcję. Fenomen recepcji zwykło się przestrzegać jako to wszystko, co przydarza się literaturze od momentu jej zaistnienia wśród publiczności literackiej. Zatem w takiej „globalizującej” wersji stanowi ona konglomerat różnorodnych zjawisk i sytuacji. Do recepcji zalicza się fakty z obszaru komunikacji i metakomunikacji literackiej, polem obserwacji czyni się rynek wydawniczy, księgarsko-biblioteczny, wszelkie możliwe reakcje pozalekturowe, cyrkulacje literatury związane z możliwościami jej funkcjonowania poza obiegiem stricte czytelniczym (literatura w mass mediach, adaptacje kinowe itp.), różnorodne sposoby przyjęcia przez publiczność, jak również interpretacje. Zjawiska widoczne z perspektywy dystrybutywnego ujęcia publiczności są łączone z faktami, które nabierają wagi, kiedy publiczność traktujemy jako kolektywny (integratywny) przedmiot działań. Obserwacji podlega obieg czytelniczy, „dobrowolny”, literatury i obieg zinstytucjonalizowany, „przymusu”, przedmiotem opisu są zjawiska z zakresu obiegu czytelniczego i obiegu znawców. Nowe projekty semantycznego wypełnienia pojęcia recepcji i wykreślenia jego zakresu przedmiotowego zwracają uwagę na fakt, iż literatura jest formą działania i że rezonans czytelniczy wykracza przecież daleko poza przestrzeń ściśle literacką, obejmując również to, co z literaturą robią i do czego jej używają przedstawiciele innych dyscyplin. (więcej…)

SPIS TREŚCI:
Słowo od redaktora

LEKTURY ZNAWCÓW
CHOI SUNG EUN (ESTERA CZOJ): Poezja Wisławy Szymborskiej z perspektywy filozofii Lao-Zhuanga
MARGRETA GRIGOROVA: Mapa i ruch, czyli dialog nomadów i „taniec z mapami” na przykładzie książki Bieguni Olgi Tokarczuk w odniesieniu do twórczości Ryszarda Kapuścińskiego
WIKTORIA TICHOMIROWA: Portretowanie Niemców we współczesnej literaturze polskiej

KORESPONDENCJE. RECEPCJA JAKO „TWÓRCZA ZDRADA”
KRIS VAN HEUCKELOM: Asymilacja asymilacji. Tematyka żydowska w dziewiętnastowiecznych niderlandzkich przekładach literatury polskiej
KALINA BAHNEVA: O pewnej nietradycyjnej recepcji polskiego ekspresjonizmu. Hymn Święty Boże, Święty Mocny Kasprowicza w tłumaczeniu Iwana S. Andrejczyna i Dory Gabe
KRYSTYNA BARKOWSKA: Zaļā zeme Andreja Upītsa i „Chłopi” Władysława Reymonta
DOROTA ŻYGADŁO-CZOPNIK: Śladami literatury polskiej w twórczości Jáchyma Topola

RECEPCJA LITERATURY POLSKIEJ
MARYLA LAURENT: Cztery okresy obecności literatury polskiej we Francji (1945-2008)
JÓZEF ZAREK: O literaturze polskiej w Czechach i jej współczesnych czeskich interpretacjach
JÓZEFA KRÓLCZYK-BREMER: Przegląd norweskich przekładów literatury polskiej od 1826 do 2008 roku
YI LIJUN: Recepcja literatury polskiej w Chinach

OBECNOŚCI OSTATNICH LAT
WIKTOR CHORIEW: Najnowsze rosyjskie studia nad polską literaturą XX wieku
IZABELA MROCZEK: Czeskie przekłady prozy polskiej ostatnich lat
ĐURĐICA ČILIĆ ŠKELJO, FILIP KOZINA: Literatura polska w Chorwacji: inicjatywy instytucjonalne, wydawnicze i prywatne (1990-2009)

GOMBROWICZ OBECNY?
WOJCIECH SOLIŃSKI: Gombrowicz w Czechach
CRISTINA GODUN: Gombrowicz oczyma Rumunów
EWA SŁAWKOWA: Ślub Witolda Gombrowicza po arabsku

HERBERT W KRAJACH OŚCIENNYCH
OLESIA NACHLlK: Recepcja twórczości Zbigniewa Herberta na Ukrainie. Refleksje o człowieku i historii
MARIE SOBOTKOVÁ: Zbigniew Herbert w Czechach
KRZYSZOF KRASUSKI: „Rovný samému sebe”. Słowacki odbiór twórczości Zbigniewa Herberta

OBECNOŚCI TWÓRCÓW, TWÓRCZOŚCI I DZIEŁ
MARTA KAŹMIERCZAK: Leśmian po rosyjsku – zarys recepcji
JAŚMINA PUCHAŁA: Przekłady poezji Mirona Białoszewskiego na język rosyjski
ADRIANA KOVACHEVA: Recepcja poezji Wisławy Szymborskiej w Bułgarii
JACEK HNIDIUK: „Światowe echa”, czyli recepcja twórczości Adama Zagajewskiego w tekstach krytyków europejskich i amerykańskich
AGATA FIRLEJ: Między prowincją a wielkim światem. Wesele Wyspiańskiego w inscenizacjach Petra Lébla (Doprapo 1989, Divadlo na Zábradli 1998)
LUCYNA SPYRKA: Dramat polski na Słowacji po 1989 roku (przekłady i recepcja)

LITERATURA POLSKA W OBIEGU ZINSTYTUCJONALIZOWANYM
PAVOL WINCZER: Z kręgu problematyki syntezy literatury polskiej autorstwa polonisty zagranicznego przeznaczonej dla obcokrajowców
ELWIRA M. GROSSMAN: O płynnej polskości, diasporycznych horyzontach i komparatystyce w Glasgow uwag kilka
CHEONG BYUNG KWON: Koreańskie  badania nad literaturą polską
LIDIA TANUSZEWSKA: Nauczanie literatury polskiej na polonistyce w Macedonii

RÓŻNE RODZAJE OBECNOŚCI
MAŁGORZATA ANNA PACKALEN PARKMAN: Różne obecności literatury polskiej w Szwecji
MAREK BERNACKI: O prozie i poezji Romualda Mieczkowskiego – animatora kultury polskiej na Litwie
ANDREA F. DE CARLO: Józef Ignacy Kraszewski i jego relacje z literatami włoskimi
MICHAŁ J. MIKOŚ: Synowie Hermesa: północnoamerykańscy tłumacze literatury polskiej
LI YINAN: Polska współczesna literatura kobieca w oczach Chinki-polonistki