Literatura polska w świecie. Tom V. Mapowanie, opisy, interpretacje

Red. Cudak Romuald

Wydawnictwo Gnome
Katowice 2014

Całość do pobrania

Tom stanowi efekt konferencji naukowej, która odbyła się 13-15 czerwca 2013 roku w Cieszynie. Artykuły zamieszczone w monografii koncentrują się wokół recepcji literatury polskiej w świecie, kontynuując tematykę zapoczątkowaną w pierwszym tomie. Teksty uwzględniają zagadnienia przekładu i komparatystyki, literatury polskiej tworzonej poza granicami kraju, popularyzacji twórczości rodzimych autorów.

SPIS TREŚCI:

RECEPCJA LITERATURY POLSKIEJ
MARGRETA GRIGOROWA: Niechronologiczny czas historii recepcyjnej: próba zarysu teorii względności przekładowej polskiej literatury w Bułgarii
NGYEN CHI THUAT: Literatura polska w Wietnamie po roku 1989
DOBROSŁAWA WĘŻOWICZ-ZIÓŁKOWSKA, ELENA JAGT-YAZYKOVA: Między Lemem a Sapkowskim. Literatura polska na rynku rosyjskim ostatnich trzech dekad
LÁSZLÓ KÁLMÁN NAGY: Recepcja polskiej literatury popularnej na Węgrzech po roku 2000
FILIP KOZINA: Recepcja twórczości Andrzeja Stasiuka w Chorwacji
PETRA BUCHTA: Otto Forst de Battaglia – recepcja literatury polskiej okresu międzywojennego na gruncie niemieckojęzycznym
LI YINAN: Literatura polska w twórczości chińskiego pisarza Lu Xuna
ZORIANA BUŃ: Światowość Schulza

ZAGADNIENIA PRZEKŁADU I KOMPARATYSTYKI
KALINA BACHNEWA: Pijaństwo Fortynbrasa. Dramat „Fortynbras się upił” Janusza Głowackiego
SYLWIA SZULC: Poza głównym nurtem: anglojęzyczne przekłady twórczości Edwarda Stachury
LIDIA TANUSZEWSKA: Polskość czy światowość jako problemy przekładowe „Biegunów” Olgi Tokarczuk
JOANNA CZAPLIŃSKA: Strategie konwersji językowej – przypadki polskie, czeskie i słowackie
TOKIMASA SEKIGUCHI: Hirohito dla Zbigniewa Herberta
KRIS VAN HEUCKELOM: Małej Apokalipsy ciąg dalszy. Tadeusz Konwicki a Costa Gavras
ELŻBIETA DUTKA: „Rozmówcy” – Julia Hartwig i William Carlos Williams
IRINA ADELGEJM: Obraz świata bohatera młodej prozy polskiej i rosyjskiej początków XXI wieku
EKATERINA NIKITINA: Motyw człowieka-automatu w dramaturgii Leonida Andriejewa i Stanisława Ignacego Witkiewicza
MAGDALENA BAŁAGA: Cytaty z mistrzyni. Dialogi z twórczością Elfriede Jelinek, Marlene Streeruwitz i Ingeborg Bachmann w najmłodszej prozie polskiej
JOANNA RACZKOWSKA: Polskie ślady w Szwecji po 1989 roku. Antologie polskiej prozy i poezji

LITERATURA POLSKA TWORZONA POZA GRANICAMI KRAJU
BEATA TARNOWSKA: Literatura polska w Izraelu. Dialektyka swojskości i obcości w utworach Renaty Jabłońskiej
AGNIESZKA MOROZ: Tożsamość odnaleziona w samolocie do San Francisco. Twórcze „ja” w wierszach i pamiętnikach polskich stypendystów International Writing Program
BOŻENA SZAŁASTA-ROGOWSKA: Wracać czy nie wrócić? Wokół wiersza „Powrót Hamleta” Andrzeja Buszy
JAN WOLSKI: „Jestem podwójna”. Wioletty Grzegorzewskiej doświadczanie emigracji
EWA MAZURKIEWICZ: Życie na granicy dwóch kultur. Twórczość Artura Beckera
JUSTYNA BUDZIK: Czas, byt i niebyt w poetyckiej refleksji Andrzeja Buszy
KATARZYNA CIEPLIŃSKA: Romans szpiegowski? O powieści „Isolation” („Odosobnienie”) Jerzego Pietrkiewicza
ALICJA JAKUBOWSKA-OŻÓG: Motywy szekspirowskie w wierszach ks. Janusza A. Ihnatowicza
ZENON OŻÓG: Modlitwy poetyckie Zofii Bogdanowiczowej

POLONIŚCI I POPULARYZATORZY
MAGDALENA RABIZO-BIREK: Poezja w burzliwym pejzażu. Uwagi o krytyce literackiej Bogdana Czaykowskiego
BARBARA POGONOWSKA: Renate Schmidgall – tłumaczka i sojuszniczka polskiej literatury w Niemczech
MAGDALENA DĄBROWSKA: Wasilij Anastasiewicz jako popularyzator literatury polskiej w Rosji początku XIX wieku. Wokół czasopism „Северныйвестник”, „Корифей, или Ключлитературы” i „Улей”
AGNIESZKA STRYJECKA: Czym i dlaczego zajmują się włoscy tłumacze literatury polskiej?
MICHAŁ J. MIKOŚ: Główne ośrodki polonistyczne w Ameryce Północnej
MARTA PANČÍKOVÁ: Literatura polska na Słowacji
OLGA PAWLUK: Co to znaczy być polonistą na południowo-wschodniej Ukrainie?

Accessibility